Foreldrepraxis-logoorddefinisjon

Foredrag

illustrasjon

Foredrag som passer på foreldremøter eller temakvelder for foreldre og ansatte i skole, SFO eller barnehage. Noen temaer er foreslått under, men det er mulig å ”skreddersy” innholdet.

Jeg gir rom for innspill fra tilhørerne slik at vi sammen kan skape noen morsomme og interessante timer. Varighet bestemmer dere, men noen temaer trenger litt tid for å bli meningsfulle.

Foredrag 1. HAPPY! Fremtida (start)er nå!          


Det gode livets byggeklosser

Målet med foredraget er å sette søkelyset på hva som gir barn en god "startpakke."
En som gir barna en god start, gjør dem motstandsdyktige mot fremtidig stress og samtidig gjør livet fint å leve her og nå. Vi vil rette fokuset mot det lykkeforskningen kan lære oss.
Denne forskningen bekrefter tidløs visdom. Lykken kan ikke kjøpes, men finnes i de nære ting. Hvorav det meste er gratis og gitt oss av livet selv!

Byggematerialer til barnas fremtidshus som også skaper lykke her og nå:

Innholdet i foredraget:

En tydelig voksenrolle

Konsekvensene for barn av mangel på struktur og ledelse fra voksne er utrygghet og uro. Tydelig oppdragelse forener kjærlig omsorg med klare rammer og forutsigbarhet.
Hva vil det si i praksis?

Fellesskap og tilknytning til noen viktige voksne

Hvorfor skader overdreven individualisme det fellesskapet barna er helt avhengig av for å trives i barnehagen og på skolen? For ikke å si i livet...

Bevegelse og naturopplevelser

Fysisk aktivitet og lek = Lykke! Hvorfor er bevegelse helt avgjørende for hjernen
s utvikling?

Impulskontroll

Hvorfor er impulskontroll så viktig for at barna skal lykkes og ikke droppe ut av skolen, og falle fra, falle ut og falle sammen?

Lek

Hvorfor må vi ikke organisere vekk leken? Forstå hvordan lek styrker evnen til rasjonell tankevirksomhet, konsentrasjon og sosiale ferdigheter og bidrar til at barnets kropp og hjerne utvikler seg optimalt.


Fysisk aktivitet og sunn mat

Hvorfor lærer barn bedre når de er fysisk aktive og spiser sunt? Siste nytt fra forskningsfronten som gir gode argumenter for å hive barna ut av stua, skru av skjermer og ta tilbake makta over menyen.

Mestring

Jeg klarer det selv! Yes you can! Å få til på egen hånd gir glede og motivasjon for å holde ut motgang når læring butter

Mening – om å gi barna en høyere ledestjerne enn egoet

Vi er alle født Mindfulle, men mye moderne oppdragelse haler barna ut av øyeblikkets lykke og inn i den rådende prestasjonskulturen. Hvordan unngå at stress og bekymring for å være god nok, pen nok, tynn nok og kul nok spenner bein på barnas fremtidige lykke?

OBS! Tiden som er til rådighet og deltagernes ønsker avgjør hvor mange punkter jeg rekker å gå i deltalj på. Kom gjerne med innspill på det.

Foredraget har en morsom og lett form som skal gi energi og lyst til å gjøre det som er hensiktsmessig i møte med barna og ikke belaste slitne foreldre i tidsklemma ytterligere! 

Foredrag  2. Foreldrerollen: Det er du som er voksen!

Den moderne barndommen - hvordan takler vi den?

Innholdet i foredraget:

 • Moderne konflikter i foreldrerollen – eller hvorfor vi trenger Nannyhjelp på TV.
 • Kort om konsekvensene for barn av mangel på struktur og ledelse fra voksne. Og litt om veien ut av uføret.
 • Sammenhengen mellom makt og ansvar - om hvorfor det ikke er lurt å spørre barn om de har lyst til å gå hjem fra barnehagen.
 • Barns utvikling fra 0 -13 i et nøtteskall. Enkel og begripelig innføring i sammenhengen mellom hjernens modning og barnas forståelse av virkeligheten. Forstå hva barnet kan forstå! Og ikke forstå.
 • Underholdning eller mening? Hva trenger barn – EGENTLIG?

Med denne kunnskapen som utgangspunkt blir det lettere å forstå hva barn fra 0 til 11 år kan ha makt over. Det blir også tydeligere hvorfor barn ikke bekymrer seg for dårlig tid, ikke forstår hva etterpå eller kanskje betyr og hvorfor det er en dårlig ide å overlate for mye makt over leggetider, TV- titting, husets meny eller andre voksne ansvarsområder til barn.

Foredraget har en morsom og lett form som skal gi energi og lyst til å gjøre det som er hensiktsmessig og ikke belaste slitne foreldre i tidsklemma ytterligere

Foredraget tar minimum 2 timer.

Foredrag  2.Foreldrerollen: Det er du som er voksen! 

Personlig autoritet og en tydelig voksenrolle - hva vil det si i praxis?

Fra mine mange foredrag de 15 siste årene har jeg møtt mange ansatte i skole og banehage som lurer på hva barns medvirkning betyr i praxis og foreldre som er usikre på om voksne kan bestemme over barn i det hele tatt.

Begge grupper lurer på hvordan man både kan se og høre barn og lede dem - på en gang.

Personalet er med rette oppgitt over tafatte foreldre og bekymret for barn som ikke blir tatt godt nok vare på av trygge voksne. Mens foreldrene på sin side ikke vet hvordan man skal være tydelige uten å bli sint, og dermed gir opp for lett i møte med barnets sterke vilje.

Legg til litt tidsklemme og skyldfølelse og kaoset kan ta av!

Hvordan finne veien i dette minelagte terrenget?

 • Hva betyr en tydelig oppdragelse i praxis?
 • Hvilke underliggende konflikter hindrer dagens voksengenerasjon i å være tydelige rollemodeller for barn?
 • Hvordan sikre barn en trygg barndom sammen med voksne som tør å være tydelige ledere for barn?
 • Hvilke uheldige langtidskonsekvenser har en ettergivende oppdragelsesstil fra foreldre eller ansatte for barnas trygghet og læring?
 • Hvordan spenner vi ben på vår egen kraft?
 • Hvordan kan man sette grenser uten å tråkke på andre og være bestemt uten å undertrykke barnet på en skadelig måte?
 • Bli bevisst på kroppsspråket og stemmens betydning for å utrykke seg klart og tydelig.
 • For å kunne lede må du ha bestemt deg! For hva du mener er rett og galt og for hvilken retning du vil gå i. Bli mer bevisst på hva du selv har av verdier og grunnlag for etiske valg som gir selvtillit og målbevissthet i møte med andre.

Kurset vil være praktisk rettet mot den hverdagen de ansatte og foreldrene står i og inneholde noen enkle morsomme øvelser i tilegg til foredraget.

Kurset kan passe som alt fra et dagskurs for de ansatte til et foredrag på et foreldremøte som inkluderer de ansatte. I et dagskurs vil det være mer rom for å se på hvilke verdier man styrer etter og hvordan man personlig kan bli mer tydelig.

Foredraget har en morsom og lett form som skal gi energi og lyst til å gjøre det som er hensiktsmessig og ikke belaste slitne foreldre i tidsklemma ytterligere

Foredraget tar minimum 2 timer.

Vi kan også tilby foredrag basert på våre ordinære kurs:

 • "Han b’ynte", om konflikthåndtering med vekt på å håndtere søskenkrangling

For nærmere beskrivelser av innhold, se kurs for skole, aktivitetsskole og barnehager.

Bakgrunnen for foredragene

De fleste foreldre ønsker at barna deres skal lære å ta hensyn til andre mennesker og finne sin plass i et større felleskap, samtidig som de kan utrykke følelsene sine og har kontakt med kroppens behov. For eksempel ved at barna ikke legger seg langflate for andres ønsker og forventninger men kan stå opp for seg selv og kjenner hva de føler og mener om ting. At de skal bli både Snille og passe ville.

Dette kan virke enkelt og greit i teorien, men er uhyre vanskelig i praksis. Forrige generasjon la vekt på SNILL og fikk nevrosene til å blomstre i barnas hager.Dagens foreldre har en tendens til å vektlegge VILL og står i fare for å oppfostre en generasjon med langt flere udresserte unger en før som har problemer med å siviliseres inn i fellesskapet. Det er ikke uten grunn at Nanny- seriene på TV er så populære!

Det kan være mange grunner til dette og mitt ønske er ikke å legge skylden på foreldrene, men gjøre oppmerksom på hva man kan gjøre i hverdagen for å gjøre ting enklere for både barn og voksne. Det ironiske er jo at det like gjerne kan være de med de mest velmenende foreldrene som kommer skjevt ut. I vårt ønske om å være greie foreldre kan vi bli for utydelige i å formidle til barna hva som er rett og galt og lære dem å ta hensyn til andre.

For priser, se om foreldrepraxis>