Foreldrepraxis-logoorddefinisjon

Kurs for skole, aktivitetsskole og barnehage

illustrasjon

Her følger en oversikt over kurs som kan bestilles fra Foreldrepraxis. Nye kurs legges ut under aktiviteter på min nye webside www.sjeleføde.no

Kunnskap er lett å bære, men kan veie tungt i et slunkent budsjett. Synes du det er blir for dyrt? Gå sammen med en annen institusjon og del på utgiftene.

Varighet på de fleste kursene kan diskuteres, da innholdet kan tilpasses behovet.

Spør om ferske referanser.

Eller ring Læringsverkstedet på tlf. 63 94 62 50.

Kurs 1. Det er du som er voksen!

  Om tydelig oppdragelse i praxis

Dette er kurset for deg som lurer på hvordan du kan skape et godt samarbeid med viljesterke, moderne barn som er vant til å stå alene i sentrum for begivenhetene.

En oppdragelse i balanse krever at de voksne evner å både se og høre barnet, samtidig som de kan sette grenser for seg selv. De gir også barnet tydelige tilbakemeldinger på hva de forventer av barnets oppførsel. . Barn hører på og har tillit til trygge voksne som ikke kan manipuleres og overtales. For å få det til må vi bli bevisst på våre egne holdninger og verdier, som er det som styrer handlingene våre - eller mangel på sådan!

Dette er ikke alltid like lett i praksis, men det går med litt øvelse...

Kurset passer for alle ansatte i barnehagen og for foreldre.

 På kurset vil du blant annet lære hvordan du kan

 • bli bevisst på hvordan du undergraver din egen autoritet og hvorfor du evt. gjør det
 • støtte barnets jeg -utvikling samtidig som vi husker på at barna skal loses inn i et vi - fellesskap
 • være en lyttende voksen som ikke undermineres av skyldfølelse når du blir tydelig
 • bli bevisst på sammenhengen mellom makt og ansvar slik at du ikke overbelaster veldig små mennesker med for mye ansvar for tidlig
 • hva slags oppdragelse skaper glade og sunne barn?

Dette kurset vil gi svar på følgende spørsmål:

 • Hva er personlig autoritet, og hvordan skaffer du deg den?
 • Hva menes med tydelig oppdragelse?
 • Hvordan kan du utvikle din egen personlige autoritet?
 • Hvorfor bør dere arbeide med oppdragelse, danning og felles verdier i din barnehage?

Deltagere vil ha anledning til å kjøpe boken

"Foreldrerollen,Det er du som er voksen! "til en rimelig pris.

Kursleder: Anne Nielsen

Ansvarlig for dette kurset: Foreldrepraxis

Kurs 2. Spiraldynamikk

Spiral Dynamics er en evolusjonær utviklingsteori som bygger på en syntese av kunnskap fra biologi, historie, sosiologi og psykologi. Også kalt den store kloke teorien som forklarer "alt"  Se mer info om SD i menyen til venstre.

Hva kan SD bidra med?

Spiral Dynamics gir deg et kart over de ulike verdisystemene vi alle styrer etter og farger de brillene vi ser verden gjennom. Forstå hvilke verdier som kjennetegner tiden vi lever i, og hvilke verdisystemer vi styrer etter, enten vi er voksne eller barn. Verdiene avgjør hvordan vi handler og hva vi synes er rett og galt. Disse verdiene forandrer og utvikler seg gjennom oppveksten i et fastlagt mønster. Barn er ikke født opplyste. Skal barna klatre oppover utviklingsstigen må de ha ledestjerner, tydelige voksne som har gått en vei og kan være rollemodeller for barna. Går alt bra kommer barna til å vokse” fra deg til slutt. Spørsmålet er bare hvordan! Hvordan kan du både støtte det nye som vokser frem i forskjellige aldre og slippe dem fri – samtidig.

Mål for kurset:

 • Bli bevisst på hvilke verdier som må vektlegges når, for at barn skal utvikle seg optimalt.
 • Bli bevisst på hvilke overordnende verdier som støtter barnets Jeg-utvikling og samtidig hjelper dem til å fungere i et fellesskap
 • Bli bevisst på hvilke verdier du allerede har og hvordan de styrer deg og ditt forhold til barna.
 • Forstå hvilke verdissystemer som lett kolliderer og skaper konflikt.

For lærere kan vi i tillegg bidra til å kaste lys over følgende:

 • Se hvordan forskjellene i verdisystem kan være konfliktskapende og en kommunikasjons-utfordring mellom lærer og elever, mellom elever og foreldre og mellom lærer og foreldre.
 • Øk bevisstheten om hvilket verdisystem du selv styrer etter.
 • Bli mer effektiv i å kommunisere med folk på andre bølgelengder.

Innhold i kurset:

 • Vi presenterer modellen ved hjelp av bilder, musikk og foredrag.
 • Vi anvender teorien på konkrete problemstillinger fra deltagernes hverdag.Både i form av case vi bidrar med og problemstillinger deltagerne bringer med seg fra sitt eget liv.

Kursledere Anne Nielsen  og Ingun B. Nikolic

Kurset tar minimum 3 timer.

Ansvarlig for dette kurset: Foreldrepraxis og Integralnett

Kurs 3. HAN B'YNTE-KONFLIKTER I BARNEGRUPPA

Vi er alle forskjellige – heldigvis. På den annen side tåler vi forskjellighetene dårlig, og havner ofte i konflikt når ulike viljer og ideer tørner sammen. Ofte klarer vi ikke å holde dialogen åpen, slik at vi får oppklart hva som er misforståelser og mangelfull kommunikasjon og hva som er reelle motsetninger.

Hvordan er stemningen i din gruppe? Finnes det dager da voksne med varierende hell springer rundt og forsøker å løse små og store branner som herjer i barnegruppa? Eller bulker dere med ungene og hverandre?

Blant de største utfordringene i hverdagen er nettopp alle disse konfliktene som medfører stress og press og skaper dårlige vibrasjoner i trange lokaler.

Når mange barn skal utfolde seg og samhandle med venner og voksne, er det viktig med et personale som vet hvordan de skal hjelpe barna til å forhandle og dele på knappe goder.

Dette kurset tar sikte på å gi deg som er barnearbeider i Skole, SFO og barnehage

 • bedre forståelse av hva konflikter egentlig er
 • kunnskaper om hvordan du kan øve opp evnen til å lytte, være nøytral og fungere som støttespiller for barn i konflikt
 • innblikk i en meglingsmodell du raskt kan ta i bruk på jobben og i familien din

Dette kurset passer for alle som treffer andre mennesker, inkludert foreldrene. God ide til et litt annerledes foreldremøte

Kursleder: Anne Nielsen

Ansvarlig for dette kurset: Foreldrepraxis


Kurs 4. Den vanskelige samtalen

Dette kurset gir deg som leder rom til å se på egne utfordringer i møte med utfordrende og vanskelige samtaler og situasjoner. Enten de du skal snakke med er ansatte eller brukere av tjenesten du er ansvarlig for.

Det kan også gi deg innsikt i hvorfor noen mennesker er vanskelige å forholde seg til for deg.

Fokuset vil være på egne opplevelser og reaksjoner i møte med situasjonen. Blir vi mer bevisst på våre tanker og følelser i møte med folk, er det lettere å beholde sitt eget ståsted selv om det blåser opp til følelsesmessig storm. Og ikke minst å nå frem med budskapet ditt, selv om det er vanskelig å ta inn.

  Temaer som vil bli belyst:

 • Empati - hva vil det si å være empatisk i møte med andre. Også de som krever noe av oss?
 • Hvordan takle sterke følelser
 • Praktiske råd i forhold til gjennomføringen av samtalen

OBS! Dette kurset kan kombineres med Han b,ynte som et heldagskurs, da noen av temanene bygger på hverandre.

Kursleder: Anne Nielsen

Ansvarlig for dette kurset: Foreldrepraxis

Kurs 6. DET STORE GARDEROBESLAGET - Kurs i foreldresamarbeid

Det store graderobeslaget utkjempes daglig i mange institusjoner. Mellom viljesterke barn som vet hva de IKKE vil og stressa eller tafatte foreldre som lar barnet vræle seg til makta. Med de ansatte som usikre tilskuere på sidelinja.

Dette er et eksempel på situasjoner hvor du ser at foreldre strever, men ikke vet hva du skal stille opp med. Hvilken rolle har de ansatte egentlig i forhold til barnet og familien? Skal du gripe inn og overta som en bestemt ”Nanny”, heie på mor og far eller forsvinne diskret ut av garderoben? Ikke lett det der!

Mange unge voksne overlater for mye ansvar til barnet i et misforstått ønske om å være ”demokratisk” og har mye skyldfølelse om de utover autoritet. Vi vet at dette ikke er bra for barnet, men hvordan formidle det? Hvordan kan de ansatte i institusjonene bruke og formidle sin kunnskap om barns behov og utvikling til foreldrene, slik at de blir gode støttespillere for mor og far? Ikke bare i garderoben, men i alle situasjoner hvor barn trenger voksne som ikke har ”vondt i viljen”!

Ønsker du konkrete råd og veiledning i dette vanskelige feltet er dette kurset for deg!

MÅL: Å løfte frem og tydeliggjøre relasjonen mellom de ansatte og foreldrene.

Kurset passer for avdelingsledere, erfarne medarbeidere og styrere og andre med ansvar i institusjonen.

Innhold i kurset:

 • Foreldreveiledning – kan det være nødvendig? Kort om den moderne  barndommen.
 • Skyldfølelse gjør svak – hvordan komme skyldbetyngede voksne i møte?
 • Usikre voksne = urolige barn!
 • Forstå forskjell på uro som er knyttet til fysiske problemer og det som er skapt av dårlig samspill. ”Nanny – problemer”. Har det noen betydning for tiltakene?
 • Hva kan barnehagen gjøre /ikke gjøre for denne gruppa foreldre?
 • Hvordan veilede og ta opp problemer omkring barnet? Vanskelige samtaler.

Vi vil også komme inn på andre innfallsvinkler til å forstå uro som mangelfullt kosthold, allergi, intoleranser ol.

"Den moderne barndommen" (Foredrag nr. 2) passer godt som kveldsmøte for ansatte og foreldre som et supplement til dette kurset.
Hvor foredragsholderen formidler alt du gjerne skulle sagt til mor og far.

På en morsom måte selvsagt, med respekt for at vi alle gjør så godt vi kan!

Mål: Å formidle kunnskap som både foreldre og ansatte har faglig utbytte av.

Mer info? Les artikkelen ”Det store garderobeslaget” i Debattforum for barnehager nr. 2 - 2006.